Begrippenkaders en samenhang als randvoorwaarde voor effectieve besturing

Hoe zet je enterprise architectuur in om te sturen op strategische doelen van de organisatie? Robert Borkes geeft zijn visie.

Begrippenkaders en samenhang als randvoorwaarde voor effectieve besturing Meer lezen »