Studie-papers

De Stichting Groeiplatform GEA begeleidt jaarlijks studenten aan universiteiten en hogescholen. Tijdens deze begeleiding worden aan de studenten onderzoeksopdrachten verstrekt. Dit kunnen tussentijdse-of eindresultaten (scripties) zijn. Alle hier beschikbare studieresultaten zijn gepubliceerd met toestemming van de auteur(s).