Een gebroken ketting als een vorm van vrijheid binnen kaders

Vrijheid binnen kaders

In ons vakgebied bewegen wij naar de gewenste verandering en ervaren wij de wens naar meer “flexibiliteit”. Bijna in iedere zingeving komt de relatie naar deze kernwaarde voor. Vaak relateert men een kader (of regel) aan de beperking in vrijheid en de ontnomen kans tot eigen inbreng. Denk bij kaders ook aan processen, aan financiële afspraken en doelstellingen. Niet alleen aan principes, richtlijnen en standaarden.

Organisaties stellen allerlei kaders op. Ze komen voor in lijstjes op diverse plekken. Wanneer je ze bespreekt herkent men ergens deze kaders, maar men ervaart ze niet als nuttig. Eerder als lastig of vanzelfsprekend….

Organisaties en teams ontbeert het vaak aan de volwassenheid om echt efficiënt te kunnen functioneren zonder kaders en nog sterker om in volledige vrijheid te kunnen handelen. En wetenschappelijk is aangetoond dat wanneer je medewerkers alle vrijheid geeft zij zich eerder in de steek gelaten voelen.

In GEA staat een samenhangend stelsel van richtinggevende uitspraken centraal in de aanpak. Om daarmee de juiste mate van samenhang te creëren om effectieve oplossingen voor vraagstukken te ontwikkelen. Vrijheid binnen kaders dus!