Special section paper “On enterprise coherence governance with GEA: a 15-year co-evolution of practice and theory”

Door: Roel Wagter

Een paar weken geleden is ons  special selection paper “On enterprise coherence governance with GEA: a 15-year co-evolution of practice and theory” gepubliceerd in het academische tijdschrift Software and Systems Modeling (SoSyM Journal). Dit is een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift over de ontwikkeling en toepassing van software- en systeemmodelleringstalen en -technieken, inclusief modelleringsgrondslagen, semantiek, analyse- en synthesetechnieken, modeltransformaties, taaldefinitie en taaltechnische vraagstukken. De basis van deze publicatie in het SoSyM Journal werd gevormd door ons eerder verschenen paper ‘Enterprise Coherence with GEA – A 15 year Co-evolution of Practice and Theory’, gepubliceerd in The Practice of Enterprise Modeling, Proceedings 14th IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2021, Riga, Latvia, November 24–26, 2021.

Procedure publicatie

Natuurlijk zijn wij (Erik Proper, Joost Bekel en ondergetekende) trots op deze publicatie daar slechts de best beoordeelde vier papers van het PoEM 2021 congres in aanmerking kwamen voor publicatie in het SoSyM Journal. Publicatie in een academische tijdschrift is bepaald geen sinecure. Ons PoEM 2021 paper moest ten behoeve van de publicatie in het SoSyM Journal wederom een grondige reviewprocedure ondergaan, waardoor vele pagina’s reviewcommentaar in het paper verwerkt moesten worden. Daarnaast diende een document aangeleverd te worden waarin exact is aangegeven hoe ieder commentaar verwerkt is. De hele gang van zaken vergt hierdoor ook nogal wat doorlooptijd. Het paper is door de SoSyM Journal redactie ontvangen 28 februari 2022, gereviseerd op 10 juli 2022, geaccepteerd op 5 oktober 2022 en gepubliceerd op 28 oktober 2022. Al met al met twee maanden voorwerk tien maanden doorlooptijd.

Inhoud publicatie

Abstract: General Enterprise Architecting (GEA) is an enterprise architecture method which has emerged out of a need in practice, and has been developed and matured over the past 15 years. The GEA method differs from other enterprise architecture approaches in that it has a strong focus on enterprise coherence and the explicit governance thereof. This focus followed from the observed need to move beyond the Business-IT alignment and ‘Business-to-IT’ stack thinking that is embodied in most of the existing enterprise architecture approaches. The main objective of this paper is to report, and reflect on, the development of the GEA method (so-far), which involved a co-evolution between theory and practice. In doing so, we also present core elements of (the current version of) GEA, and illustrate these in terms of a real-world (social housing) case. We will, furthermore, also discuss some of the lessons learned in applying GEA across different organizations.

Volgend op het abstract bestaat de inhoud van de publicatie in het SoSyM Journal uit de volgende hoofdstukken en paragrafen:

1 Introduction

2 Main elements of GEA

2.1 Enterprise coherence

2.2 Level of purpose

2.3 Level of design

2.4 Enterprise issue

2.5 Integral solution contour

2.6 Road-map

3 Research methodological perspective

3.1 Design Science as the basic approach

3.2 Adoption of DSR guidelines

3.3 Implementation of the GEA programme

4 Lessons learned from GEA’s development

4.1 Organize the need

4.2 Validation of need by financial commitment

4.3 Value for practice before rigor for science

4.4 Evaluation: data versus realism

4.5 Loosely coupled co-evolution of practice & theory

4.6 Controlled initiation; independent growth

5 Lessons learned from applying GEA

5.1 Limits to the applicability

5.2 Needed involvement

5.3 Benchmark in numbers

5.4 Added value of using GEA

6 Conclusion & further research

Appendix A: Case evaluation questions

References

Voor een ieder die de volledige publicatie wil lezen zie: On enterprise coherence governance with GEA: a 15-year co-evolution of practice and theory | SpringerLink

Voor een ieder die meer wil weten over ‘sturen op samenhang’ zie ons laatstelijk gepubliceerde boek.