GEA Webinar: ‘De sturende werking van principes’ – 25 juni 2020

Op 25 juni 2020 van 17.00-18.00 uur, organiseert de Stichting Groeiplatform GEA het webinar ‘De sturende werking van principes‘. Dit gratis toegankelijke webinar komt in de plaats van de jaarlijkse GEA User conference, die we door de omstandigheden niet op de normale wijze kunnen organiseren.

In het webinar staat de praktijkcasus van Waterschap Brabantse Delta centraal. Daar is, als onderdeel van de ontwikkeling van de enterprisearchitectuur, met succes een set principes ontwikkeld én toegepast. Rob Stovers, host van het webinar, zal onder meer ingaan op:

  • hoe wordt aangekeken tegen principes en welke eisen eraan worden gesteld
  • hoe de principes tot stand zijn gekomen en hoe is gezorgd voor voldoende draagvlak
  • op welke manier de principes worden gecommuniceerd
  • hoe de principes worden gebruikt in het vormgeven van processen en het richting geven aan vraagstukken
  • hoe deze praktijkcasus zich verhoudt tot c.q. past in het GEA-framework en het GEA-stappenplan

Meer informatie is te vinden op de evenementpagina.