GEA: meer dan Architectuur

Door: Lars van Hugten

Architectuur, een vakgebied waarvan ik tot een kleine 7 jaar geleden niet wist wat het inhield, maar een wereld op zich blijkt te zijn. In januari 2015 ben ik in aanraking gekomen met GEA. Voor mijn afstuderen aan de Tilburg University was ik op zoek naar een mooie afstudeeropdracht en via mijn netwerk in contact gekomen met Groeiplatform GEA. 

Vanaf het eerst moment goede match, mede vanwege de praktische manier van denken en invullen. Door de goede begeleiding een mooie scriptie neer kunnen zetten met een onderzoek naar het succes dan wel falen van fusies tussen ziekenhuizen in Nederland. Hierin kwam de meerwaarde van GEA al heel snel boven drijven.

Waar ik GEA in het begin heb leren kennen als architectuurmethodiek, ben ik in de loop van de tijd GEA veel breder gaan zien. Binnen GEA is (sturen op) samenhang de sleutel tot resultaat en resultaatverbetering. En samenhang is overal: bij alles wat je doet en alles wat je creëert. Samenhang zit bijvoorbeeld ook in een voetbalwedstrijd: je wint alleen als alle neuzen dezelfde kant op staan, er gezamenlijke doelen zijn gesteld en een gezamenlijk plan wordt gemaakt. Diezelfde resultaten kwamen overeen met mijn afstudeeronderzoek. De sleutels tot succes zijn gezamenlijke doelen en plannen, gezamenlijke communicatie en overeenkomstige structuren en cultuur: samenhang.

De meerwaarde van GEA zit voor mij vooral in het feit dat de methodiek niet is ontwikkeld vanuit een IT-perspectief, maar juist vanuit een Business-perspectief: de organisatie als geheel, als team. Hierdoor hoeft een veel gehoorde uitspraak als het ‘gat tussen Business en IT’ ook niet meer te bestaan. Beide kanten van een organisatie worden altijd meegenomen in de perspectieven van een organisatie.

Daarom zie ik GEA ook veel breder en ben ik van mening dat GEA overal binnen een organisatie kan worden toegepast: op portfolioprocessen, op het formuleren van high performance teams binnen afdelingen en vooral ook op bij het neerzetten van een nieuwe organisatie. 

En dat laatste ga ik aan den lijve ondervinden. Na 7 jaar neem ik afscheid van het kernteam, maar niet van GEA. Ik ga een volgende fase in van carrière waarin mij ga storten op het ondernemerschap en GEA als basis meeneem om een organisatie neer te zetten die in samenhang is, en blijft, als sleutel tot resultaat.

Via deze weg wil ik het Kernteam en de stichting heel erg bedanken. Voor de ondersteuning, voor de leerzame momenten en de kans om GEA neer te zetten als voor mij een van de meest relevante methodieken om te sturen op resultaat en resultaatsverbetering.

Meer weten?

Lars van Hugten is Management consultant en Change manager bij BluPoint en sinds 2015 lid van het kernteam. Door zijn bedrijfseconomische en strategisch management gerichte achtergrond slaat hij de brug tussen IT en Business. Daarvoor gebruikt hij GEA niet zozeer vanuit het architectuurperspectief maar doet hij dit breder; vanuit het veranderperspectief. Zie ook: LinkedIn profiel