Een gebroken ketting als een vorm van vrijheid binnen kaders

GEA Geïllustreerd #1 – Betere samenhang leidt tot betere prestaties

Door: Rob Stovers

In een serie van 10 blogs neem ik je mee in het gedachtegoed van GEA (General Enterprise Architecting). Dit doe ik aan de hand van 10 figuren uit het recent verschenen boek ‘GEA enterprisearchitectuur in de praktijk’. In deze eerste blog behandel ik een belangrijke gedachte die de basis vormt voor GEA: betere samenhang leidt tot betere prestaties.

De figuur

Het verhaal erachter

Enterprisearchitectuur is een hulpmiddel om organisaties beter te laten presteren. In de meeste organisaties waar ik als architect werk, ervaar ik geen gebrek aan ideeën en initiatieven die als intentie hebben de prestaties te verbeteren. Waar het vaak aan ontbreekt is de samenhang tussen de initiatieven en de relatie van de initiatieven met de doelen van de organisatie. Het is dan ook de vraag of de optelsom van alle initiatieven in voldoende mate aansluit op wat de organisatie wil bereiken. Oftewel: een gebrek aan samenhang leidt tot suboptimale oplossingen en dat schaadt de prestaties. 

GEA gaat uit van een rechtstreeks verband tussen de mate van samenhang in en de prestaties van een organisatie. Dit verband is geïllustreerd in de figuur. Deze is bewust als een curve getekend, om aan te geven dat:

  • Er een optimale mate van samenhang is
  • Bij minder samenhang dan het optimum de prestaties navenant afnemen. In het uiterste geval is er ‘niets geregeld’, schiet een organisatie ongericht alle kanten op en is succes slechts toeval en van korte duur
  • Bij meer samenhang dan het optimum de prestaties navenant afnemen. Je kunt dus ook te veel samenhang hebben. Een te hoge regeldruk en het overmatig leggen van verbanden leidt tot een vastlopend en inflexibel systeem

Als we samenhang omschrijven als ‘de mate waarin alle relevante aspecten van een enterprise zijn verbonden’ dan moeten we dus op zoek naar het niveau van samenhang dat een organisatie optimaal faciliteert in het behalen van haar doelen. Het lastige is, dat dit voor elke organisatie een ander niveau kan zijn. Anders gezegd: de curve in de figuur loopt niet voor alle organisaties hetzelfde. In een innovatieve organisatie zal er sneller sprake zijn van te veel samenhang dan in een organisatie die opereert in een traditionele, minder aan verandering onderhevige bedrijfstak. 

Nu we stellen dat de mate van samenhang rechtstreeks van invloed is op de prestaties van een organisatie, is het van groot belang dat we in staat zijn om samenhang zichtbaar en tastbaar te maken. In deel 2 van deze serie laat ik zien op welke manier je de samenhang in een organisatie in beeld kunt brengen met behulp van het GEA-framework.

Wil je alvast een preview van het boek zien? Kijk dan hier.