De samenhang op zingevingsniveau van Takeaway

Door: Roel Wagter

Inleiding

In mijn rol als copromotor en gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen begeleid ik via de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica jaarlijks een aantal studenten. Na mijn college over ‘sturen op samenhang’ ontvangen de betreffende studenten de opdracht om naar keuze een jaarverslag van een onderneming te downloaden en de samenhang op zingevingsniveau van deze onderneming te onderzoeken en te waarderen. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier tussentijdse studieresultaten in de vorm van een op te leveren paper.

De komende tijd publiceer ik, overigens met toestemming van de betreffende studenten en de universiteit een aantal van deze papers. Dit doe ik in de hoop dat velen deze exercitie zullen navolgen. Immers een goed niveau van samenhang is randvoorwaardelijk voor een hoog reactievermogen, hoge aanpasbaarheid en het bereiken van de beoogde performance in een organisatie. En het sturen op samenhang begint met het sturen op samenhang op zingevingsniveau. Te weten de samenhang tussen de missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie. Voor een ieder die meer wil weten over ‘sturen op samenhang’ zie ons laatstelijk gepubliceerde boek.

De onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht zoals omschreven in de inleiding heeft bij student Thijs Smudde er toe geleid de samenhang op zingevingsniveau van Takeaway te onderzoeken. In deze blog geef ik onderstaand alleen de intro van zijn paper weer en verwijs graag naar de versie van het volledige paper, die je hier kunt vinden.

Intro van:

Assessing enterprise coherence; A scoped enterprise coherence assessment of Takeaway.com (Smudde, T. 2019)

Organizing enterprise processes through enterprise architecture involves many challenges. These challenges are more difficult to manage if there is a lack of coherence in the enterprise (Wagter, 2013). To deal with these kind of issues the enterprise coherence at the level of purpose can be assessed.

First, a literature study is performed to gain more insight into the definitions of enterprise coherence at the level of purpose. The literature study also makes the relation between elements at the level of purpose more explicit. It will provide four validation matrices on which the relations between the cohesive elements can be assessed. Furthermore, relevant literature will be referenced to build a body of knowledge that is required in the second part of the research.

The second part of the paper involves making coherence explicit for food-ordering company Takeaway.com. This allows for an assessment of coherence on the level of purpose. The background of the company is important to set the context for the assessment and is therefore described in detail. Based on this narrative about the history of the company and the annual report of 2018, it will be discussed if the coherence on the level of purpose for Takeaway.com is advantageous. This is done by filling in the four validation matrices and discussing the confirming and disconfirming relationships between the cohesive elements. Finally, some recommendations are made for Takeaway.com to support their business.