De samenhang op zingevingsniveau van ING

Door: Roel Wagter

In mijn rol als copromotor en gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen begeleid ik via de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica jaarlijks een aantal studenten. Na mijn college over ‘sturen op samenhang’ ontvangen de betreffende studenten de opdracht om naar keuze een jaarverslag van een onderneming te downloaden en de samenhang op zingevingsniveau van deze onderneming te onderzoeken en te waarderen. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier tussentijdse studieresultaten in de vorm van een op te leveren paper. De komende tijd zal ik, overigens met toestemming van de betreffende studenten en de universiteit een aantal van deze papers publiceren. Dit doe ik in de hoop opdat velen deze exercitie zullen navolgen. Immers een goed niveau van samenhang is randvoorwaardelijk voor een hoog reactievermogen, hoge aanpasbaarheid en het bereiken van de beoogde performance. En het sturen op samenhang begint met het sturen op samenhang op zingevingsniveau. Te weten de samenhang tussen de missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie. Voor een ieder die meer wil weten over ‘sturen op samenhang’ zie hier ons laatstelijk gepubliceerde boek.

De onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht zoals omschreven in de inleiding heeft bij student Tim Visser er toe geleid de samenhang op zingevingsniveau van ING te onderzoeken. In deze blog geef ik onderstaand alleen het abstract en de intro van zijn paper weer en verwijs graag naar de versie van het volledige paper die hier te vinden is.

Abstract en intro van:

MAKING ENTERPRISE COHERENCE EXPLICIT (Tim Visser, 2019)

Abstract:

In organizations major business issues arise. Normally when these issues arise it takes a relatively long time to get from the decision to change to the implementation of the changes. In big organizations this almost always takes more than 4 months. GEA is a framework for making the enterprise coherence explicit and govern it. This allows solving major business issues within weeks. To govern the enterprise coherence, one needs to identify the level of purpose consisting of mission, vision, core values, goals and strategy and the level of design consisting of the perspectives (governable angles of approach within an organization). Connected to perspectives there are core models (model for easier and better communication) and within perspectives core concepts (angle which is important for the perspective). Also, the guiding statements classified to objectives which are goals, policy statements and principles, which are connected to perspectives and core concepts. The guiding statements can have effect on other perspectives. If the coherence between the level of purpose and the level of design is consistent. It is possible to govern the coherence and to maintain the consistency.

Intro:

When working in or with organizations there are always hardships when people need to work together. Everyone has its own opinions and views on the supposed future. This can have major impact when major business issues arise within an organization. For example, a major change in the organization. It is therefore important to manage the process of change. This can be done via GEA (Wagter R. , 2013), which is a framework to govern the enterprise coherence that allows to develop integral solutions for major business issues and via that better coherence within an organization. In this term paper the importance of enterprise coherence is researched. Also, the applicability is researched by applying it to the case of ING. Because the time for this term paper is limited only the coherence at the level of purpose is researched.