De samenhang op zingevingsniveau van Coolblue

Door: Roel Wagter

Inleiding

In mijn rol als copromotor en gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen begeleid ik via de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica jaarlijks een aantal studenten. Na mijn college over ‘sturen op samenhang’ ontvangen de betreffende studenten de opdracht om naar keuze een jaarverslag van een onderneming te downloaden en de samenhang op zingevingsniveau van deze onderneming te onderzoeken en te waarderen. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier tussentijdse studieresultaten in de vorm van een op te leveren paper. De komende tijd zal ik, overigens met toestemming van de betreffende studenten en de universiteit een aantal van deze papers publiceren. Dit doe ik in de hoop opdat velen deze exercitie zullen navolgen. Immers een goed niveau van samenhang is randvoorwaardelijk voor een hoog reactievermogen, hoge aanpasbaarheid en het bereiken van de beoogde performance. En het sturen op samenhang begint met het sturen op samenhang op zingevingsniveau. Te weten de samenhang tussen de missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie. Voor een ieder die meer wil weten over ‘sturen op samenhang’ zie ons laatstelijk gepubliceerde boek.

De onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht zoals omschreven in de inleiding heeft bij student Ingeborg Kuipers er toe geleid de samenhang op zingevingsniveau van Coolblue te onderzoeken.

In deze blog geef ik onderstaand alleen de intro van haar paper weer en verwijs graag naar de versie van het volledige paper die je hier kunt vinden.

Intro van:

Enterprise Coherence at Coolblue, Assessment of the quality of Coolblue’s coherence at the level of purpose, following Wagter’s Enterprise Coherence Framework (Kuipers, 2019)

The best recruitment site (hrpraktijk, 2019), the best web store (ad, 2019) and the growth brand of the future (emerce, 2019); all aspects that are assigned to the online web shop Coolblue. Coolblue is an online web shop that mainly specializes in consumer electronics (Coolblue, 2019). The organization is still growing every year (Coolblue, 2019) and gets much appreciation from customers and other organizations, as visible in the different news articles. In order to grow and to be successful as an organization, it is a given fact that organizations need to be able to transform quickly in order to fulfil the environmental requirements and customer wishes, given that organizations are dealing with rapidly changing environments (Gilliam, Preston, & Hall, 2017). Simultaneously, organizations must maintain coherence between different core concepts, in order to successfully change aspects, while holding on to the joint mission. Not every organization is able to do this, but Coolblue seems a perfect example of doing business better, looking at the rewards they get from society and the revenue and growth they realize. Particular this success of Coolblue, makes the organization an interesting topic for this research.In this paper the annual report of Coolblue will be analysed in order to be able to reflect on the enterprise coherence within the organization. In order to be able to judge Coolblue’s coherence, there will be considered different aspects of the organization, like the Enterprise Architecture and the Enterprise Coherence within this architecture, looking at the Level of Purpose of the organization. The level of purpose consist of cohesive elements which will be mentioned and explained in the theory chapter of this paper (Chapter 2). In order to guide the research in this paper, the general research question that is central in this research, will be as follows:

To what extent is Coolblue as a company unambiguous in their business plan, looking at the different core factors at Level of Purpose following the Enterprise Coherence Framework of Wagter (2013), and with which mark can this coherence eventually be graded?

The aim of this research is to analyse the annual report of Coolblue and consequently judge and present the coherence of Coolblue in a clear, understandable way. The judgement of the overall coherence of Coolblue at the level of purpose, will be done in the form of an actual mark. Eventually followed by a couple of recommendation for Coolblue, based on the analysis and the overall conclusion regarding quality of coherence.