De samenhang op zingevingsniveau van Basic Fit

Door: Roel Wagter

In mijn rol als copromotor en gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen begeleid ik via de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica jaarlijks een aantal studenten. Na mijn college over ‘sturen op samenhang’ ontvangen de betreffende studenten de opdracht om naar keuze een jaarverslag van een onderneming te downloaden en de samenhang op zingevingsniveau van deze onderneming te onderzoeken en te waarderen. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier tussentijdse studieresultaten in de vorm van een op te leveren paper. De komende tijd zal ik, overigens met toestemming van de betreffende studenten en de universiteit, een aantal van deze papers publiceren. Dit doe ik in de hoop opdat velen deze exercitie zullen navolgen. Immers een goed niveau van samenhang is randvoorwaardelijk voor een hoog reactievermogen, hoge aanpasbaarheid en het bereiken van de beoogde performance. En het sturen op samenhang begint met het sturen op samenhang op zingevingsniveau. Te weten de samenhang tussen de missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie. Voor een ieder die meer wil weten over ‘sturen op samenhang’ zie ons laatstelijk gepubliceerde boek.

De onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht zoals omschreven in de inleiding heeft bij student Sjoerd Jordans er toe geleid de samenhang op zingevingsniveau van Basic Fit te onderzoeken. In deze blog geef ik onderstaand alleen de intro van zijn paper weer en verwijs graag naar de versie van het volledige paper.

Intro van: Enterprise Coherence at Basic Fit, Sjoerd Jordans (2020)

Increasing performance within a company will always be important, though increased performance costs can be reduced and profit can be gained. Increasing performance can be done in a multitude of ways. A company could try to implement new software or buy new machines to increase their performance. Another way to increase performance is to make sure the enterprise is coherent. This can be achieved through enterprise coherence governance, also known as enterprise architecture. 

First, a literature study will be performed to gain more insight in enterprise architecture and the Enterprise Coherence Framework introduced by Wagter (2013). The second part of this paper will look at Basic fit’s annual report of 2019. The aim of this paper will be to use the annual report to reflect on the enterprise coherence within the organization. Using the Enterprise Coherence Framework (ECF) of Wagter (2013). The annual report’s coherence will be made explicit at the purpose level. furthermore this paper will also try to make it quantified.