De samenhang op zingevingsniveau van AFAS Software

Door: Roel Wagter

In mijn rol als copromotor en gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen begeleid ik via de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica jaarlijks een aantal studenten. Na mijn college over ‘sturen op samenhang’ ontvangen de betreffende studenten de opdracht om naar keuze een jaarverslag van een onderneming te downloaden en de samenhang op zingevingsniveau van deze onderneming te onderzoeken en te waarderen. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier tussentijdse studieresultaten in de vorm van een op te leveren paper. De komende tijd zal ik, overigens met toestemming van de betreffende studenten en de universiteit, een aantal van deze papers publiceren. Dit doe ik in de hoop opdat velen deze exercitie zullen navolgen. Immers een goed niveau van samenhang is randvoorwaardelijk voor een hoog reactievermogen, hoge aanpasbaarheid en het bereiken van de beoogde performance. En het sturen op samenhang begint met het sturen op samenhang op zingevingsniveau. Te weten de samenhang tussen de missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie. Voor een ieder die meer wil weten over ‘sturen op samenhang’ zie ons laatstelijk gepubliceerde boek.

De onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht zoals omschreven in de inleiding heeft bij student Milan van Stiphout er toe geleid de samenhang op zingevingsniveau van de AFAS Software te onderzoeken. In deze blog geef ik onderstaand alleen het abstract en de intro van zijn paper weer en verwijs graag naar de versie van het volledige paper.

Abstract en intro van: Formalising enterprise coherence at the level of purpose, Using the Enterprise Coherence framework and GEA C-index at AFAS Software, Milan van Stiphout (2020)

Abstract

The Enterprise Coherence Framework can be used to make coherence in an enterprise explicit. In this term paper, it is applied to AFAS Software, a Dutch software development corporation. The coherence at the level of purpose (mission, vision, core values, goals, and strategy of the organisation) is thoroughly analysed, and later also graded using the GEAC-index, with which it scores an 8.5. Suggestions are provided to improve the coherence to a 10, as well as feedback for the C-index, as it is still being developed.

Introduction

What is the secret to a successful business? Sadly, there is no simple answer: countless bits and pieces have to be aligned, the right people must be in the right positions, and constant evaluation and adaptation is needed. Organisations are living things and need to be guided to grow. The board of a corporation is responsible for providing this guidance to the organisation and everyone in it. It must then be explored whether and if so, how the organisation should change to maximize healthy and sustainable growth. One possible answer lies in measuring enterprise coherence. When a board knows beyond an emotion or a feeling which elements interact and how, it can adjust those that are not aligned with the rest of the organisation. If all elements work together – are coherent – on the same mission and master plan, then the organisation is bound to fulfil that plan in the intended way. If not, adjustments must be made. This process is called Enterprise Coherence Governance.

Lange and Mendling (2011) found that experts, both consultants and enterprise employees working with EA, unanimously did not measure its benefits objectively, even though they did see why this is important: if we know which exact elements are coherent and which are not, it becomes possible to correct mistakes. Wagter (2013) introduced the Enterprise Coherence Framework, a tool to make the coherence explicit for large corporations (with at least 200 employees). The ECF establishes two levels in the organisation and expresses coherence of the levels individually and between the levels. In this paper, one such level, that of organisational purpose, is analysed. The subject we are researching is the Dutch automation enterprise AFAS Software. The research question we aim to answer is then:

How coherent is AFAS Software in terms of the Enterprise Coherence Framework and which grade does it receive based on the GEA C-index?

In chapter 2, we explain the theory behind the ECF. In chapter 3, we outline how AFAS works and subsequently explicitise its level of purpose. In chapter 4, the new GEA C-index is employed to grade the coherence. Chapter 5 discusses the findings of the analysis and provides feedback for the C-index, as it is still in development. The research is concluded in chapter 6.