De architectuurfunctie #2: De waarde van een goed ingerichte architectuurfunctie

Door: Rob Stovers

In een serie van vijf blogs neem ik je mee in de praktijkervaringen (van mijzelf en van mijn collega’s bij Solventa) met het inrichten en implementeren van de architectuurfunctie. Een belangrijk onderdeel om architectuur ‘te laten werken’. De ervaringen op dit gebied hebben we vanuit Solventa eerder gedeeld in de vorm van een webinar, dat je hier kunt terugkijken. In de eerste blog heb ik de architectuurfunctie geïntroduceerd en laten zien dat architectuurfunctie en architectuurinhoud niet zonder elkaar kunnen. In blog #2 sta ik stil bij ‘het waarom’ van de architectuurfunctie.

Waarom is een goed ingerichte architectuurfunctie zo belangrijk? Om die vraag te beantwoorden kijk ik vaak naar de verbeterpunten die architecten(teams) zelf noemen als ze kritisch naar hun eigen werk(wijze) kijken. Dat zijn hoofdzakelijk punten die niet de architectuurinhoud betreffen, maar juist alles daar omheen. Zetten we al die verbeterpunten op een rij, dan leidt dat samengevat tot drie belangrijke redenen om een goede architectuurfunctie te willen.

Reden 1: Verbinding maken

Architectuur is geen doel op zich. Het is bedoeld om besluitvorming te versterken, inzicht en overzicht te creëren, richting te geven en kaders te stellen. Dat kun je alleen bereiken als je weet voor wie en met welk doel je architectuur maakt. En als je weet wie belangrijke beïnvloeders zijn als het gaat om het omarmen en uitvoeren van de richting die je in een architectuur uitzet. Oftewel: ken je stakeholders! Een belangrijk onderdeel van een goed ingerichte architectuurfunctie is het zicht hebben op en een actieve relatie opbouwen met je stakeholders. Zorg ervoor dat je hun belang kent (wat hebben ze aan architectuur? Of waarom staan ze er juist sceptisch tegenover?) zodat je het juiste gesprek kunt voeren. 

Een goede relatie opbouwen geldt zeker voor die met de opdrachtgever van de architectuur. Het goed omschrijven van de opdracht en het regelmatig herijken daarvan is een belangrijke voorwaarde voor effectieve architectuur. We vergeten die afstemming nog wel eens, zeker bij architectuuronderdelen die niet projectmatig worden opgepakt.

Reden 2: Duidelijkheid creëren

Architectuur is al moeilijk genoeg. Het is voor veel mensen abstract, ongrijpbaar, ingewikkeld. Dan helpt het niet als ook het architectuurproces niet helder is. Of als het onduidelijk is met welk doel en voor wie architectuurproducten worden gemaakt. Of als de rolverdeling tussen architecten onderling niet is afgestemd. Allemaal zaken die op z’n minst afleiden van en in het ergste geval blokkerend zijn voor wat je met architectuur wilt bereiken. Met een goed ingerichte architectuurfunctie bereik je duidelijkheid over:

  • Voor wie en waarom je architectuur maakt
  • De rolverdeling binnen het architectenteam
  • De rolverdeling tussen architectuur en andere disciplines (bijvoorbeeld portfoliomanagement, informatiemanagement en strategievorming)
  • De architectuurgovernance (het besluitvormingstraject)

Reden 3: Efficiënt en professioneel werken

Wil je als organisatie serieus werken met (of onder) architectuur, dan hoort daar bij dat architecten hun werk professioneel kunnen uitvoeren. Dat betekent het kunnen beschikken over de juiste middelen, zoals financiële middelen, tooling en opleidingen. ‘Goed gereedschap is het halve werk’ is misschien wat veel gezegd, maar het helpt zeker. Professioneel betekent ook dat architecten eenduidig en consistent werken en dus de nodige afspraken maken over het te volgen proces en de manier waarop resultaten worden vastgelegd zodat de inhoudelijke samenhang geborgd is.

Al met al genoeg redenen om de architectuurfunctie in je organisatie goed en professioneel in te richten. In de volgende blog behandel ik de elementen waaruit de architectuurfunctie bestaat en die het raamwerk vormen voor het opzetten en verbeteren ervan.

1 gedachte over “De architectuurfunctie #2: De waarde van een goed ingerichte architectuurfunctie”

  1. Pingback: De architectuurfunctie #3: De elementen van de architectuurfunctie - Groeiplatform GEA

Reacties zijn gesloten.