Visie

De visie van SGGEA is dat \”bedrijfsvraagstukken effectiever worden opgelost als ze worden beschouwd vanuit een integraal en samenhangend richtinggevend kader, waarbij alle voor het bedrijfsvraagstuk relevante invalshoeken en stakeholders zijn meegenomen\”.

De visie is grotendeels gebaseerd op de stellingname dat er een verband bestaat tussen de (mate van) samenhang in een organisatie en haar performance.

In het uitgewerkte GEA-gedachtegoed is de rol van de enterprisearchitect nadrukkelijk benoemd bij het oplossen van complexe bedrijfsvraagstukken. Onderdeel van de visie van SGGEA is dat een aanpak voor de ontwikkeling van de (enterprise) architectuurfunctie onmisbaar is.

De visie komt tot uitdrukking in een aantal karakteristieken van GEA:

  • Sturen op samenhang: performanceverbetering door sturen op samenhang betreffende de zingeving en vormgeving van een enterprise.
  • Integraal: een enterprise is één geheel – samenhang tussen alle bedrijfsaspecten.
  • Co-creatie: Alle stakeholders dragen bij een de integrale oplossing voor vraagstukken – vergroot draagvlak en bevordert samenwerking bij implementatie.
  • Holistisch: Synergie door beschouwing van een vraagstuk vanuit alle perspectieven.
  • Organische groei: oplossen van opeenvolgende bedrijfsvraagstukken met continu inzicht in de samenhang binnen de organisatie – past in een agile werkwijze.