Stichting

De stichting Groeiplatform GEA (SGGEA) heeft als doel de toepassing van het gedachtegoed van General Enterprise Architecting te bevorderen en het gedachtegoed verder te ontwikkelen en onderhouden.

De SGGEA stimuleert het gebruik van GEA door kennis te delen over opgeloste vraagstukken en de daarin behaalde resultaten. Daarnaast door de inzetmogelijkheden van GEA te duiden voor specifieke soorten vraagstukken. Door bijeenkomsten te organiseren brengt de SGGEA organisaties en architecten bijeen en draagt zij bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring.

Binnen het GEA-gedachtegoed is naast het oplossen van vraagstukken ook veel aandacht voor de enterprisearchitecturrfunctie en de ontwikkeling daarvan. De kennis en ervaringen van deze onderdelen van GEA komen ook aan de orde tijdens de diverse bijeenkomsten.

Bij de doorontwikkeling van het GEA-gedachtegoed stimuleert en begeleidt SGGEA het uitvoeren van onderzoek, doorgaans in de vorm van afstudeer- en promotieonderzoeken. SGGEA brengt onderzoekers in direct contact met architecten die GEA in de praktijk toepassen. Door de balans te bewaken tussen toepassing en wetenschap – die voortkomt uit de samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Luxembourg Institute of Science and Technology te Luxemburg – borgt SGGEA de praktische waarde van het GEA-gedachtegoed.

Naast het bestuur is een GEA-kernteam werkzaam voor verbreding van de toepassing en de doorontwikkeling van GEA. Voor specifieke thema\’s als certificering, marketing of actuele inhoudelijke ontwikkelingen worden gericht werkgroepen samengesteld.


Bestuur Stichting Groeiplatform GEA

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Foto van Roel Wagter
Voorzitter

Roel Wagter

Roel Wagter is management consultant, associate partner Solventa, co-promotor Radboud University Nijmegen, docent masterclass enterprisearchitectuur bij het NAF, voorzitter Stichting Groeiplatform GEA en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van enterprisearchitectuur.

Foto van Rob Stovers
Penningmeester

Rob Stovers

Rob Stovers is een ervaren enterprisearchitect en docent bij Solventa. Hij is jarenlang betrokken bij de (door)ontwikkeling en toepassing van GEA. Hij is voorzitter van het kernteam GEA, penningmeester bij de Stichting Groeiplatform GEA en (mede)auteur van GEA-publicaties.


Secretaris van de stichting: Willem Krijgsman
Secretaris

Willem Krijgsman

Willem is een ervaren zelfstandig gevestigd architect en intussen jarenlang lid van het kernteam GEA. Naar zijn overtuiging behoeft enterprisearchitectuur een samenhangende en integrale aanpak, en is het geen ICT kwestie. Naast kernteamlid is hij ook secretaris van de Stichting Groeiplatform GEA en (mede)auteur van enkele GEA-publicaties.

Hans van Drunen
Bestuurslid

Hans van Drunen

Hans is werkzaam bij Atos en sinds 15 jaar enterprise architect. Hij is competence manager Architectuur bij ATOS B&PS (regio Benelux) en docent in de masterclass Enterprise Architectuur van het NAF.


Klaas Nieuwhof
Bestuurslid

Klaas Nieuwhof

Klaas heeft zich de afgelopen 10 jaar ingezet voor het verbeteren van de architectuurfunctie binnen organisaties die actief zijn in een complex speelveld, zoals het UMC Utrecht en de NS. Hij leidt nu de afdelingen productmanagement en architectuur bij de vZVZ.