Kernteam

Het GEA-kernteam van de Stichting Groeiplatform GEA houdt zich bezig met de uitvoering van verschillende activiteiten waaronder het organiseren van evenementen, zorgen voor kennisuitwisseling, het doorontwikkelen van het GEA-gedachtegoed, zorgen voor de inhoud van de certificering en het afnemen van examens en het beheren van de website. 

Deelnemers van het kernteam zijn:


Foto van Rob Stovers
Voorzitter

Rob Stovers

Rob Stovers is een ervaren enterprisearchitect en docent bij Solventa. Hij is jarenlang betrokken bij de (door)ontwikkeling en toepassing van GEA. Hij is voorzitter van het kernteam GEA, penningmeester bij de Stichting Groeiplatform GEA en (mede)auteur van GEA-publicaties.

Foto van Roel Wagter
Erelid

Roel Wagter

Roel Wagter is management consultant, associate partner Solventa, co-promotor Radboud University Nijmegen, docent masterclass enterprisearchitectuur bij het NAF, voorzitter Stichting Groeiplatform GEA en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van enterprisearchitectuur.


Secretaris van de stichting: Willem Krijgsman
Kernteamlid

Willem Krijgsman

Willem is een ervaren zelfstandig gevestigd architect en intussen jarenlang lid van het kernteam GEA. Naar zijn overtuiging behoeft enterprisearchitectuur een samenhangende en integrale aanpak, en is het geen ICT kwestie. Naast kernteamlid is hij ook secretaris van de Stichting Groeiplatform GEA en (mede)auteur van enkele GEA-publicaties.

Lid van het kernteam: Ben van der Veen
Kernteamlid

Ben van der Veen

Ben heeft vakgerichte opleidingen gevolgd voor het uitvoeren van functies als Informatiemanager, Consultant en Enterprise /Solution Architect. Een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde van Ben is dat hij organisaties adviseert en oplossingscontouren realiseert bij complexe vraagstukken en kan optreden als troubleshooter. Hij is al meerdere jaren kernteamlid van GEA.


Lid van het kernteam: Henri Melger
Kernteamlid

Henri Melger

Henri is in 2017 lid geworden van het kernteam van GEA vanuit zijn ervaring met het verkennen van de methode binnen de Belastingdienst. Hij zocht destijds naar een methode dat breder ging dan architectuur voor IT vraagstukken. Sindsdien past hij onderdelen van de methode toe in projecten.

Lid van het kernteam: Ben Erren
Kernteamlid

Ben Erren

Ben is afgestudeerd aan de Antwerp Management School als Enterprise IT Architect. Hij is jarenlang betrokken bij de (door) ontwikkeling van GEA. Bij diverse hogescholen verzorgt hij het vak Enterprise Architectuur waar hij GEA gebruikt als basis. Hij stimuleert zijn studenten GEA in een bredere perspectief te zien waarbij samenhang de basis is.


Lid van het kernteam: Lars van Hugten
Kernteamlid

Lars van Hugten

Lars van Hugten is Management consultant en Change manager bij BluPoint en sinds 2015 lid van het kernteam. Door zijn bedrijfseconomische en strategisch management gerichte achtergrond slaat hij de burg tussen IT en Business. Daarvoor gebruikt hij GEA niet zozeer vanuit het architectuurperspectief maar doet hij dit breder; vanuit het veranderperspectief.

Lid van het kernteam: Robert Borkes
Kernteamlid

Robert Borkes

Robert Borkes is als directeur van publiekewaardecreatie.nl en enterprise architect bij het waterschapshuis op zoek naar de publieke waarde van architectuur. Hij werkt in zijn promotieonderzoek naar publieke waarde samen met burgers, openbaar bestuurders, overheidsorganisaties, toeleveranciers en belangenorganisaties om te werken aan hogere publieke waarde van overheidsorganisaties.