Groeiplatform GEA

Samen weet je meer dan alleen. GEA is en wordt ontwikkeld vanuit een community, die we het ‘Groeiplatform GEA’ noemen. Private en publieke organisaties en wetenschappers werken daar samen aan het ontwikkelen en toepassen van het GEA-gedachtegoed. Het groeiplatform wordt gestuurd vanuit de Stichting Groeiplatform GEA. Een onafhankelijke stichting die als doel heeft het stimuleren van de toepassing van GEA en het doorontwikkelen van het gedachtegoed op basis van praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek. Het GEA-kernteam ‘trekt de kar’ en organiseert onder meer de jaarlijkse GEA User Conference (voorjaar) en GEA Development Conference (najaar).

Aansluiten bij het groeiplatform GEA?

Dat kan door je gratis te registreren als GEA vriend bij het Groeiplatform GEA. Als je daarnaast actief wilt bijdragen aan de ontwikkeling via het kernteam – neem dan contact met ons op.