GEA Webinar ‘Zingeving, fundament van samenhang’

Datum: 11/11/2020
Tijdstip: 17:00 - 18:00

Op 11 november 2020 is het tweede GEA-webinar georganiseerd.  Zo’n 25 geïnteresseerden hebben aan het webinar deelgenomen, waarmee het een goed bezocht evenement genoemd mag worden.

Hosts van het webinar waren Rob Stovers en Delina Ly.

Rob opent het webinar en start met het aangeven van het belang van zingeving voor enterprisearchitectuur en de positie die zingeving inneemt in het GEA-gedachtegoed. Hij benadrukt vooral dat er samenhang moet zijn tussen de zingevingselementen missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie. Een samenhangende en goed geformuleerde zingeving zijn onmisbaar bij het vormgeven en inrichten van een organisatie.

Delina geeft een toelichting op het study paper ‘The effect of enterprise coherence on organizational effectiveness’. Hierin heeft zij, op basis van het jaarverslag, onderzocht in welke mate er samenhang zit in de zingeving van Shell en in hoeverre het mogelijk is om dit te kwantificeren.

Daarna deelt Rob zijn praktijkervaring met het snel ‘in de steigers zetten’ van de zingeving op het moment dat deze (bijvoorbeeld voor een afdeling van een organisatie) nog niet is geformuleerd. Hij laat zien op welke manier een workshop van 1,5 tot 2 uur kan worden georganiseerd en welke voorbereiding dit van de begeleider vraagt. Bij meerdere processen van het waterschap Brabantse Delta heeft hij deze werkwijze succesvol toegepast.

Na het beantwoorden van enkele vragen wordt het webinar afgesloten met een korte poll, om te evalueren hoe het eerste GEA-webinar door de deelnemers is ervaren. Met een gemiddelde waardering van 7,9 en de terugkoppeling dat er veel in de praktijk toepasbare materie is behandeld, is de conclusie duidelijk dat ook dit webinar weer opvolging verdient.

Kon je er niet bij zijn, maar wil je het webinar terugzien? Dat kan hier:

Locatie

Online webinar

Datum en tijdstip

Datum: 11/11/2020
Starttijd: 17:00
Eindtijd: 18:00