GEA Conference 2023

Datum: 22/06/2023
Tijdstip: 14:00 - 17:30

Helaas kan de GEA Conference 2023 op 22 juni 2023 niet doorgaan. We zijn aan het kijken op welke datum hij opnieuw georganiseerd kan worden.

Agenda

  • Inloop vanaf 13:30
  • Start inhoudelijk programma van 14:00 tot 17:00
  • Borrel vanaf 17:00

Inhoudelijk programma

Praktijk deel 1 – Brabant Water

Brabant Water gebruikt architectuur om veranderingen te sturen. Daarbij worden meerdere instrumenten ingezet, waarbij onder meer onderdelen van het GEA-gedachtegoed worden toegepast. In de presentatie van Jack van Alphen wordt uitgelegd welk instrumentarium wordt toegepast, hoe dit zich heeft ontwikkeld en wat dat oplevert.

Praktijk deel 2- Waterschap Limburg

Waterschap Limburg staat voor grote uitdagingen, waarvoor een integrale en op samenhang gerichte blik op verandering nodig is. Een aanpak zoals GEA sluit daarop aan, maar is (nog) geen onderdeel van het besturingsproces. Jildou Louwsma neemt ons mee in de zoektocht om richtinggevende uitspraken een vaste en niet vrijblijvende plaats te geven bij het sturen van grote veranderingen.

Update doorontwikkeling GEA

Het kernteam GEA werkt aan de doorontwikkeling van GEA. We presenteren een GEA-update, waarin we vertellen met welke ontwikkelingen we bezig zijn en we lichten er daar een paar van uit. Want ook na ruim 15 jaar blijft er ruimte voor verbetering en aanvulling van het gedachtegoed.

Sprekers

  • Jack van Alphen (Brabant Water)
  • Jildou Louwsma (Waterschap Limburg)
  • Rob Stovers (Groeiplatform GEA)

Locatie

Fletcher Hotel Nieuwegein
Buizerdlaan 10
3435 SB Nieuwegein

Datum en tijdstip

Datum: 22/06/2023
Starttijd: 14:00
Eindtijd: 17:30