Opleidingen

Kennis over GEA én handvatten voor toepassing van GEA in de praktijk verkrijg je in een aantal geselecteerde opleidingen. Deze opleidingen worden verzorgd door erkende opleiders. De SGGEA accrediteert GEA-opleidingen na toetsing van opleidingsmateriaal en docenten.

Het GEA-gedachtegoed omvat naast het veelgebruikte GEA-framework ook de onderdelen ‘Inrichten van de architectuurfunctie’ en het GEA-assessment, waarmee de volwassenheid van sturen op samenhang kan worden gemeten. Kennis van deze drie onderdelen draagt bij aan het succesvol inzetten van GEA.

Onderstaande opleiders zijn door de SGGEA geaccrediteerd: