Certificering

De SGGEA biedt de mogelijkheid om je te certificeren in het GEA-gedachtegoed. Bij succesvolle afronding van het examen wordt de titel Certified General Enterprise Architect toegekend. Deze titel wordt uitgegeven voor een periode van 3 jaar.

Examens voor certificering worden afgenomen door geaccrediteerde opleiders. Certificering kan op het niveau Foundation (kennis en inzicht, 40 meerkeuze vragen) en het niveau Practitioner (inzicht en toepassing, 12 vragen op basis van casussen). Beide examens toetsen kennis van de onderdelen GEA-framework, inrichting van de architectuurfunctie en het GEA-Assessment.

Onderstaande opleiders nemen examens af voor certificering: