Educatie

Het delen en het bevorderen van het toepassen van het gedachtegoed is een belangrijke doelstelling van de Stichting Groeiplatform GEA (SGGEA). De SGGEA toetst de kwaliteit van opleidingen over GEA. De opleidingen worden verzorgd door derde partijen die hiervoor door de stichting worden geaccrediteerd. In het verlengde hiervan beheert de SGGEA de certificering van GEA-deskundigen.

In het belang van de continue doorontwikkeling van GEA wordt door de SGGEA veel aandacht besteedt aan het begeleiden van afstudeerders en promovendi.

GEA opleidingen

Kennis over GEA én handvatten voor toepassing van GEA in de praktijk verkrijg je in een aantal geselecteerde opleidingen. Deze opleidingen worden verzorgd door erkende opleiders. De SGGEA accrediteert GEA opleidingen na toetsing van opleidingsmateriaal en docenten.

GEA certificering

De SGGEA biedt de mogelijkheid te certificeren in het GEA gedachtegoed. Bij succesvolle afronding van het examen wordt de titel Certified General Enterprise Architect toegekend. Deze titel wordt uitgegeven voor een periode van 3 jaar.

GEA studiebegeleiding

De SGGEA biedt ondersteuning en begeleiding aan afstudeerders en promovendi. In veel gevallen wordt de studiebegeleiding verzorgd door dr. Roel Wagter. Elk onderzoek waarin GEA betrokken wordt, komt in aanmerking voor studiebegeleiding. Elke aanvraag wordt vooraf getoetst op de toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van het GEA gedachtegoed.

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie