Presentaties

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: GEA Conference DATA in EA Context 25 april 2024

Inhoud Dit betreft het bestand met de presentaties die gehouden zijn op de GEA Conference van 25 april 2024 Presentator Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat en kan gedownload worden. Publicaties van de Stichting Groeiplatform GEA mogen worden gebruikt, onder de voorwaarde dat daarbij een bronvermelding naar deze website wordt opgenomen.

Presentatie: GEA Conference DATA in EA Context 25 april 2024 Meer lezen »

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: Sturende werking van principes – 25 juni 2020

Inhoud Deze presentatie is gebruikt voor het eerste GEA-webinar ‘De sturende werking van principes’, 25 juni 2020. Host Rob Stovers geeft daarin uitleg over het succesvol opstellen én gebruiken van een set principes bij het waterschap Brabantse Delta. Presentator Rob Stovers Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat en kan gedownload worden. Publicaties van

Presentatie: Sturende werking van principes – 25 juni 2020 Meer lezen »

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: GEA C-Index 28 november 2019

Inhoud In deze presentatie, gehouden tijdens de GEA Development Conference 2019, staat de ontwikkeling van de ‘GEA C-Index’ centraal. Dit instrument, bedoeld om de samenhang in een organisatie te meten, is ontwikkeld vanuit de toepassing van het GEA-gedachtegoed. De presentatie bevat de achtergronden van het instrument. Presentator Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in

Presentatie: GEA C-Index 28 november 2019 Meer lezen »

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: Quantifying Enterprise Coherence 28 november 2019

Inhoud In deze presentatie, gehouden tijdens de GEA Development Conference 2019, staat het wetenschappelijk onderzoek van Joost Bekel naar het kwantificeren van samenhang centraal. Joost laat twee modellen zien die samenhang kunnen meten en beschrijft daarna op welke manier metingen zijn verricht aan de hand van deze modellen. Presentator Joost Bekel Beschikbaarheid Deze publicatie is

Presentatie: Quantifying Enterprise Coherence 28 november 2019 Meer lezen »

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: GEA Development Conference – Meten van Samenhang 28 november 2019

Inhoud Deze presentatie betreft de inleiding tot de GEA Development Conference 2019, gericht op het Meten van Samenhang. Presentatie Rob Stovers Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat en kan gedownload worden. Publicaties van de Stichting Groeiplatform GEA mogen worden gebruikt, onder de voorwaarde dat daarbij een bronvermelding naar deze website wordt opgenomen.

Presentatie: GEA Development Conference – Meten van Samenhang 28 november 2019 Meer lezen »

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: Een concreet stappenplan … en de relatie met portfoliomanagement 26 juni 2019

Inhoud In deze presentatie, gehouden tijdens de GEA User Conference 2019, staat het GEA-stappenplan centraal. Jules gaat met name in op de nieuwe onderdelen van het stappenplan, waarmee de relatie wordt gelegd tussen de oplossing van een vraagstuk en het onderbrengen van de veranderinitiatieven in het veranderportfolio. Presentatie Jules de Ruijter Beschikbaarheid Deze publicatie is

Presentatie: Een concreet stappenplan … en de relatie met portfoliomanagement 26 juni 2019 Meer lezen »

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: GEA en agile werken 26 juni 2019

Inhoud In deze presentatie, gehouden tijdens de GEA User Conference 2019, wordt de relatie gelegd tussen GEA en agile werken. Dit wordt gedaan door een gecombineerde toepassing van SAFe en GEA te beschouwen, met als insteek een succesvolle gecombineerde toepassing. Presentatie Rob Stovers Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat en kan gedownload worden.

Presentatie: GEA en agile werken 26 juni 2019 Meer lezen »

Icoon voor GEA presentaties

Presentatie: Why GEA? GEA-framework 26 juni 2019

Inhoud In deze presentatie, gehouden tijdens de GEA User Conference 2019, gaat Roel in op de ‘why’ van GEA en op de manier waarop in GEA de samenhang van organisaties met tien stuurelementen expliciet wordt gemaakt. De functie en toegevoegde waarde van het GEA-framework wordt geduid. Presentatie Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in

Presentatie: Why GEA? GEA-framework 26 juni 2019 Meer lezen »