GEA whitepapers

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 8: GEA in relatie tot andere strategische stuurinstrumenten

Inhoud In dit white paper wordt GEA vergeleken met stuurinstrumenten die een vergelijkbare toepassing kennen, namelijk het bieden van een stuurinstrument voor organisaties om deze in samenhang te ontwikkelen ente sturen. GEA is vergeleken met Balanced Scorecard, 7-S model, INK, Ex Ante Uitvoeringsanalyse en het Vierfasenmodel. Auteurs Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in […]

White paper nr. 8: GEA in relatie tot andere strategische stuurinstrumenten Meer lezen »

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 7: GEA-architectuurfunctie: strategisch specialisme

Inhoud In dit white paper wordt ingegaan op de taakgebieden en competenties van de enterprise architect. Aan de hand van meerder onderzoeken is een competentiematrix samengesteld. De conclusie is dat de enterprisearchitect niet bestaat, maar dat er verschillende rollen zijn die elk een andere set aan competenties vereist. Tevens wordt het verschil met het competentieprofiel

White paper nr. 7: GEA-architectuurfunctie: strategisch specialisme Meer lezen »

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 6: GEA-processen en -producten nader toegelicht

Inhoud Dit white paper gaat dieper in op de GEA-processen en -producten. Enerzijds wordt ingegaan op de besturingsprocessen waaraan GEA een bijdrage levert, anderzijds worden de GEA-processen en de daaruit resulterende producten getypeerd en beschreven. Auteurs Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat en kan gedownload worden. Publicaties van de Stichting Groeiplatform

White paper nr. 6: GEA-processen en -producten nader toegelicht Meer lezen »

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 5: GEA toegepast op een specifiek bedrijfsvraagstuk

Inhoud Dit white paper beschrijft de toepassing van GEA op het vraagstuk “invoering nieuwe wettelijke regeling” bij DJI. Het daarbij gevolgde proces en de resultaten, die dit heeft opgeleverd, zijn beschreven. Auteurs Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat en kan gedownload worden. Publicaties van de Stichting Groeiplatform GEA mogen worden gebruikt,

White paper nr. 5: GEA toegepast op een specifiek bedrijfsvraagstuk Meer lezen »

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 4: E-overheid met behulp van GEA én NORA

Inhoud Dit white paper behandelt op welke manier overheidsorganisaties de transitie naar elektronische dienstverlening kunnen optimaliseren door het gebruik van GEA. Beschreven wordt op welke manier NORA-principes ingepast en gecombineerd kunnen worden met de principes van de betreffende organisatie. Auteurs Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in PDF formaat en kan gedownload worden. Publicaties

White paper nr. 4: E-overheid met behulp van GEA én NORA Meer lezen »

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 3: De GEA-positiebepaler: “Meten van samenhang”

Inhoud Dit white paper gaat in op de GEA-positiebepaler, die het mogelijk maakt om op vrij eenvoudige wijze te bepalen hoe een organisatie scoort op de succeskenmerken van General Enterprise Architecting. Dit betreft zowel het inhoudelijk ontwikkelniveau als de procesmatige operationalisering van enterprise architecting conform GEA. Auteurs Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in

White paper nr. 3: De GEA-positiebepaler: “Meten van samenhang” Meer lezen »

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 2: De elementen van het “GEA-gebouw”

Inhoud In dit white paper wordt ingegaan op de elementen van het stuurinstrument GEA en hun onderlinge verhouding. Ze vormen gezamenlijk het “GEA-gebouw”. In het bijzonder de elementen perspectief en principe zijn nader uitgediept, aangezien ze een essentiële rol vervullen in de beschrijving van het stuurmiddel. Auteurs Roel Wagter Beschikbaarheid Deze publicatie is beschikbaar in

White paper nr. 2: De elementen van het “GEA-gebouw” Meer lezen »

Icoon voor White Paper categorie

White paper nr. 1: Overview 1e fase General Enterprise Architecturing (GEA)

Inhoud Dit white paper geeft inzicht in de opzet en de eerste resultaten van het innovatietraject dat in 2006 is gestart onder de naam ‘General Enterprise Architecturing’. Het geeft inzicht in het gevolgde ontwikkelpad, de betrokken partijen, de onderzoeksmethode en de visieontwikkeling. Tevens wordt de ontwikkelde visie uit de eerste fase beschreven. Auteurs Roel Wagter

White paper nr. 1: Overview 1e fase General Enterprise Architecturing (GEA) Meer lezen »